Opphavet til hunden

the-origin-of-the-dogHunder er dyr som er svært gamle, slik vi kjenner dem. Her snakker vi mest om tamhunder, altså ikke hunder som er ville og som lever ute i det frie. Forgjengeren til hunder, kalt hundedyrene oppsto for mellom 40 til 60 millioner år siden og det er naturligvis litt vanskelig å fastsette nøyaktig deres stamtre og opphavslinje. Men nå med DNA-forskning og nyere teknologi så har man kunnet med stor nøyaktighet fastslå at tamhunden og deres stamlinje oppsto for mellom 75.000 til 135.000 år siden og det er deres etterfølger vi nå har i våre hjem.

I motsetning til tidligere forskning så er ikke hunden en underart til ulven, dette var noe man trodde før, men nyere forskning har kommet med teorier om at de kun har samme stamform og er fra ulike linjer. Dette kan ha bidratt til problemet som man har hatt til å fastslå hunder stamtre og opphavslinje, man har rett og slett søkt på feil sted. Så ulv og hund har felles opphav, sannsynligvis noe som lignet på begge to, kanskje større enn begge også, og den levde her i Europa. Man har faktisk slått fast i Australia at den ville hunden der, som heter dingo, er en selvstendig art og at den har samme opphav som hund og ulv.

Det eldste skjelettet man har funnet av hunder er 30.000 år gamle og viser forskjeller mellom nåtidens ulver og datidens hunder, slik at prosessen da de ble forskjellige fra hverandre har hendt tidligere. En siste ting man bør vite er at dagens hunder ikke er «rene» i den forstand at de kun tilhører hundearten. De er hybrider og har sannsynligvis paret seg med sjakaler, ulver og alle de ulike underartene. Dette bidrar enda mer til vanskeligheten av å finne ut deres første opphav, siden deres DNA ikke er ren i den forstand.