Rabiesvaksinering av hunder og katter

En hund med rabies. Teksten rabies what you should knowEnkelt som er på ferie kan kanskje bli fristet til å kjøpe en katt eller hund og ta med seg tilbake til Norge. Det er kanskje enkelt å kjøpe et kjæledyr, men det er ikke så enkelt å ta det med seg tilbake til Norge. Rent fysisk går det greit. Skal man følge de juridiske reglene er det dog en del ting som må passes på. Dyr kan ha sykdomer og de må vaksineres. Derfor må de også i karantene.

Det er en grunn til at det er et strengt regelverk for dette. Det er for å hindre utbredelse av visse sykdommer. Eller å hindre at de i det hele tatt kommer til Norge. De som bare tar med seg et dyr hjem fra ferie og «glemmer» dette, og de som med forsett smugler dyrene inn i landet, utsetter både seg selv og andre to- og firbente skapninger for en stor risiko. Et strengt regelverk er i alles interesse. Selv om mange kanskje synes det er tungvindt og tidkrevende.

Verdenskart. Viser utbredelse av rabies i verden.En sykdom som vi ikke vil ha i Norge er rabies eller hundegalskap. Det er en sykdom som også kan overføres til mennesker fra smittede dyr. Denne sykdomen forekommer i de fleste land, men ikke i Skandinavia. I Europa er rev den vanligste smittebæreren. Siden sykdommen ikke finnes i Norge, med sporadiske unntak for Svalbard, er det viktig å ha god grensekontroll. Import av smittede kjæledyr kan ha store konsekvenser. Derofr er det også viktig ved rabiesvaksinering og oppfølging av dette.

Krav til vaksinen

I dag finnes det effektive vaksiner mot sykdommen. Rabies er en av tre sykdommer som det stilles krav om at hunden og katten skal være vaksinert mot før innførsel og tilbakeførsel til Norge. Hunder og katter som kun forflyttes mellom Norge og Sverige trenger ikke å være vaksinert mot rabies. For at vaksinasjonen skal være gyldig må både vaksinen og vaksinasjonen oppfylle visse krav.

Vaksinen må enten være en inaktivert vaksine. Det vil si fremstilt av drept virus. Og oppfylle den internasjonale standarden. Eller den må være en rekombinant vaksine. Gis vaksinen innenfor EØS-området skal den ha markedsføringstillatelse for den aktuelle arten. I Norge er det Statens legemiddelverk som gir det. I Norge er det to vaksiner som har slik tillatelse. Det er Rabisin vet (for hund og katt) og Purevax Rabies (for katt). Gis rabiesvaksinen i et land utenfor EØS, skal den ha godkjenning eller lisens fra myndighetene der. Samt oppfylle kravene fra Verdens dyrehelseorganisasjon.

Emblemet til verdens rabiesdag. Teksten World Rabies Day September 28

Krav til vaksinasjonsprosessen

Når det kommer til selve vaksinasjonen skal den; 1) Utføres av en autorisert veterinær. 2) Dyret må være minst 12 uker gammelt. Ble dyret vaksinert før det var 12 uker gammelt må det vaksineres på nytt før det kan tas inn til Norge. 3) Vaksinasjonsdatoen må være angitt av en autorisert veterinær eller en offentlig veterinær på riktig sted i passet eller helsesertifikatet til dyret.  Gyldighetstiden kan variere mellom ulike vaksiner og ulike land. Datoen må være etter at dyret ble ID-merket eller dyrets ID-merking ble avlest.

4) Vaksinasjonen må være gitt i samsvar med vaksineprodusentens anbefaling.  Det samme gjelder ved eventuell fornyelse. 5) Ved grunnvaksinering er vaksinasjonen gyldig tidligst 21 dager etter at vaksinen ble gitt. Ved revaksinering er vaksinasjonen gyldig fra vaksinasjonsdatoen. Dersom vaksinen ble gitt innenfor gyldighetstiden av forrige vaksinasjon. Ble vaksinen derimot gitt etter at gyldighetstiden for forrige vaksinasjon utløp, er den ikke gyldig før etter minst 21 dager. Som ved grunnvaksinering.

Følges disse klare reglene gir det stor sannsynlighet for at vi ikke får smittede hunder og katter inn i Norge. Og det gir da en tryggere hverdag for både to- og firbente skapninger.