Katters opphav og historie

cats-origins-and-historySom med hunder er det også med katter vanskelig å vite nøyaktig dere opphav og vite hvem som er tamkatten sin stamfar. Det finnes så mange ulike katter som tigre, løver, jaguarer, leoparder og gauper. Å vite hvem våre kjære katter tilhører er sådan vanskelig. En eldre forgjenger til dagens katter er antatt å være sabeltannen, den som du blant annet kan se i Istid-filmene. De eldste fossilene som vi har av kattedyrene i dag er mellom tre og fem millioner år gamle. Moderne forskning har foreslått at kattedyrene som en gruppe slik vi ser den i dag oppsto for rundt 14 millioner år siden og at skillet som kattene som vi har i dag foretok fra hovedtreet ble gjort for rundt ni millioner år siden. Det vil ikke si at kattene som vi har i dag er nøyaktig like som den tid, men det er heller deres forgjengere vi tenker på.

Noe som er interessant som kanskje mange ikke er klar over er at katter har også utvandret fra sitt opphavssted, men i motsetning til mennesker så har katter sitt opphav i Asia og de utvandret til Afrika for 8 millioner år siden cirka. De vandret også over Beringstredet til det amerikanske kontinentet på rundt den samme tiden og beveget seg sakte sørover til Sør-Amerika. Siden katten også hadde en sentral rolle i det gamle Egypt antar man også at våre katter i dag har fått videreutviklet sine sanser fra den tiden. Siden man ser på katten som både et rovdyr og byttedyr antar man at den har utviklet sitt nattsyn på grunn av den levde i ørkenen. Derfor graver den også ned både mat og ekskrementer, siden den er redd for å bli oppdaget av større rovdyr, noe som indikerer deres status som byttedyr. Men katten er ingen egen art, men har et større fellesskap med mange andre katter og har som sagt felles aner med den afrikanske villkatten.