Andre dyr som er forbudte

reptilesTil tross for at mange har dem i sine hjem, så er faktisk reptiler ulovlige å ha som kjæledyr i Norge. Det er faktisk bare to land i verden som har forbud og det er Island i tillegg til Norge. Det finnes land som har begrensinger, om du har sett de programmene på TV som omhandler grensekontroll på New Zealand og Australia, så vet du at også de er svært strenge på import av all slags mulige ting, også reptiler. Så om barnet ditt skulle ønske seg en slange eller en øgle så vet du at det kan han eller hun ikke få per loven i dag.

Ander dyr som forbudte er amfibier, disse er avhengige av vann for å overleve. Dyr som inngår under amfibiegruppen er frosker, salamandere og ormepadder. De eneste som har fått en dispensasjon er rumpetroll som du har sett på skolen da du var yngre. Du kan søke om å få dispensasjon fra Mattilsynet for å importere dyr, men du må oppgi en mengde opplysninger om dyret du vil ha, i tillegg til årsaken til dispensasjon, og en legeattest om du har det også.

Grunnen til forbudet er at eierskap eller hold av viltfangede dyr eller dyr som ikke var tilpasset å leve i fangenskap siden de hadde spesielle behov i forhold til miljøet de trenger å leve i. Dette er noe som ikke er ønsket i Norge, en slik mistrivsel vil man ikke ha her i landet. Her er det snakk om både reptiler og amfibier. Det er hevdet at man ikke har bra nok informasjon om slikt dyrehold og at tilgangen til utstyret her i Norge ikke er bra nok for å ha slike dyr i hjemmet. Til tross for dette så er det nesten 200.000 ulovlig innførte dyr i Norge, noe som viser at noe må gjøres med dette forbudet.