Flere eksotiske kjæledyr kan bli tillatt i Norge

Reanelis2I Norge er det som kjent ikke fritt frem å eie de kjæledyrene man eventuelt måtte ønske å ha. Likevel er det ikke til å legge skjul på at mange bryter dette regelverket. Noen er klar over det, mens andre ikke er klar over at for eksempel deres favorittreptil ikke er lov å ha som kjæledyr.

Regelverket er strengt og det er det flere grunner til. En av hovedårsakene er at dyrene ikke er tilpasset å leve i fangenskap. De har spesielle behov i forhold til miljøet de skal leve i. Dette kan være vanskelig å få til, og myndightene i Norge ønsker ikke mistrivsel hos dyrene. I tillegg kommer dette med sykdommer. I Norge er man heldigvis forskånet fra det meste av farlige sykdommer og denne statusen ønsker man å bevare. Derfor vil man ha kontroll på helsen til det som blir importert, slik at sykdommer ikke kommer inn via import av kjæledyr og husdyr.

reanelisI Norge ligger ansvaret for dette regelverket hos Mattilsynet, og de styrer etter en forskrift om forbud mot å innføre, omsette og holde eksotiske dyr. Nå er det imidlertid mulig at dette regelverket kan få noen flere unntak. Dette gjelder blant annet for reptiler og amfibier. I begynnelsen av 2016 sendte Mattilsynet ut et forslag til nytt regelverk med unntak, ut på høring. Etter en høringsrunde ligger dette nå til vurdering hos Mattilsynets oppdragsgiver Landbruks- og matdepartementet.

I forlaget er det foreslått å sette 19 reptiler og 3 amfibier på unntakslisten. Om disse endringene blir vedtatt betyr det at regelverket blir mer i takt med det som finnes av kjæledyr i dag. For det er ikke til å legge skjul på at det finnes veldige mange ulovlige dyr i dag. Fritt frem blir det imidlertid ikke. Dyrene må være egnet til å holde i private hjem. De må være født i fangenskap og de må være fri for sykdommer. Videre er det heller ikke foreslått å lempe på reglene for arter som er farlige eller giftige.

reanelis1Likevel betyr det at det kan bli enklere å kjøpe eller anskaffe seg amfibier eller reptiler. Reptiler inkluderer slanger, øgler og skilpadder. Med andre ord kan det bli greit å skaffe seg en dvergvaran, kongepyton, boa, flere typer gekkoer eller en gresk landskilpadde. Eller noen amfibier som en argentinsk hornfrosk eller en White’s trefrosk. For å gjøre gjeldende forvaltningspraksis forskrifts-festet og for å unngå tvil, er det også foreslått å ta med noen eksotiske pattedyr som ikke er forbudte i den nye forskriften. Dette er dyr som alpakka, lama, kamel, dromedar, zebu, chinchilla, degu og ørkenrotte.